Ülkemizdeki çevre ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal gereklilikler ile  uluslararası anlaşmalara uymak;

  • Faaliyetlerimiz nedeniyle çevreye verdiğimiz etkileri en aza indirmek,
  • Çevreye zararlı, geri kazanımı veya bertarafı olmayan ürünler kullanmamak,
  • Enerji ve hammadde tüketimini en aza indirecek şekilde üretimi planlamak ve geri dönüşümlü ürünler kullanmak.
  • Çalışanlar ve tedarikçilerimize çevre konusunda sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için kendilerini teşvik etmek;
  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm personel tarafından benimsenmesi sağlanan, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından da izlenebilen ve sürekli iyileştirilmesine çalışılan bir çevre yönetim sistemini sürdürmek;
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri önceden öngörmek ve almaktır.


YAŞAR YİNELEK
Genel Müdür